เมื่อค่าแรงไม่พอใช้การหมุนเงินจึงเกิดขึ้น

เรื่องการพนันทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อแยกการพนันออกจากกิจกรรมที่ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนชนิดอื่น แต่ที่สังเกตโดยความหมายนี้ การพนันที่เล่นกันในแวดวงคนส่วนใหญ่ มีแต่การหมุนเงิน ในเรื่องของการหมุนเงินของธุรกิจการพนันนั้น การพนันกับการหมุนเงินโดยที่ไม่มีกำไรและไม่เป็นธุรกิจคาสิโน จะไม่ถือว่าเป็นการพนัน ในทำนองเดียวกัน จากการฟังมาจากหลายที่ การเก็งกำไรในตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตาม แม้ว่าจะไม่เป็นส่วนตัว มีกำไร หรือเป็นธุรกิจก็ไม่ถือว่าเป็นการพนัน เพราะกำไรเกิดจากมูลค่าเพิ่มของการลงทุนต่างหาก จึงเห็นได้ว่าการพนันในสังคมทุนนิยมนั้น มีจุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางสังคมหรือเสี่ยงทายเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจในอนาคต ตรงกันข้ามการพนันในสังคมทุนนิยมที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ เพียงแต่ความคิดแบบเดิมยังคงมีอยู่ เข้าใจโลกมากขึ้นกว่าเดิม เพราะบางทีคนก็ต้องลองทำอะไรที่เสี่ยง บ้าง

ถึงแม้จะรู้ว่ามันผิดแต่เพื่อการเอาชีวิตให้รอด เพื่อให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของสังคม ถ้ามีเงินทุกอย่างจะง่ายขึ้น ทำให้มีคนเข้ามาเยอะขึ้น สังคมกว้างขึ้น หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ผู้เล่นและองค์กรแสวงหากำไรได้ อย่างไรก็ตามการพนันเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมให้การยอมรับ ด้วยเหตุผลทาง ศีลธรรม เช่น ในต่างประเทศ ที่ยุโรปมีกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการหลอกลวง การเอารัดเอาเปรียบผู้เล่นการพนันคาสิโนออนไลน์ เพื่อควบคุมการรบกวนสาธารณะ เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่จะตามมา แม้กระทั่งรัฐบาลตัดสินใจเป็นผู้ออกลอตเตอรี่ เพื่อหารายได้มาใช้ในสิ่งที่สังคมเห็นว่าเป็นประโยชน์ไม่ว่าการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังมีผู้ต่อต้านว่าการขายลอตเตอรี่ไม่มีความโปร่งใส

เพราะมีการล็อคเลข หรือมอมเมาคนที่ทำมาหากิน ทุกวันนี้อยู่อยากขึ้น ถ้าไม่รู้จักใช้ชีวิต ไม่รู้จักทำมาหากิน มั่วแต่งอมืองอเท้า แบมือขอเงินพ่อแม่ใช้ แล้วเมื่อไหร่จะโตเป็นผู้ใหญ่ การฝึกตัวเองด้วยการทำงานร่วมกับผู้อื่นถือเป็นการเริ่มต้นการใช้ชีวิตที่ดีมาก มันจะทำให้รู้จักเผชิญกับปัญหา มีความอดทน มีความดิ้นรนต่ออุปสรรค มีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้น ทำให้รัฐบาลถูกกระตุ้นให้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุม ปราบปรามการพนันมากขึ้น มองว่าปัญหาพื้นฐานของการพนันในเชิงของการศึกษานั้น มีอาจารย์หลายท่านกล่าวว่า การพนันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งของวิชาสังคมศึกษา และเริ่มต้นเป็นที่รู้จักสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่ฟังมาอาจารย์ก็เล่ามาแบบนั้น ยังมีเรื่องราวของการพนันที่สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษาได้อีกมากมาย